رابطه مهربانی با هورمون محافظ قلب
ساعت ۱٢:٠۱ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ٢٦ آبان ،۱۳٩٥ : توسط : مینا عروجی


«رابطه مهربانی با هورمون محافظ قلب»

مهربانی برای قلب‌تان خوب است...

حتما شنیده‌اید که مهربانی و محبت کردن
به دیگران دل را نرم می‌کند، اما جالب است 
بدانید که مهربان بودن در واقع بر تعادل شیمیایی قلب شما تأثیر مثبت دارد. 
مهربانی باعث ترشح هورمون اکسی‌توسین می‌شود. 
به گفته‌ی دکتر دیوید همیلتون، اکسی‌توسین باعث آزاد شدن ماده‌ای شیمیایی 
به نام نیتریک اکسید در رگ‌های خونی می‌شود. این ماده 
با گشاد کردن رگ‌های خونی، فشار خون را کاهش می‌دهد.
 از آنجا که اکسی توسین با کاهش فشار خون به سلامت قلب کمک می‌کند
 به آن لقب هورمون محافظ قلب داده‌اند.
مهربانی هم از لحاظ فیزیکی و هم از نظر احساسی برای قلب شما خوب است.

شاید به همین دلیل است که می‌گویند
آدم‌های مهربان قلب بزرگی دارند❤️❤️❤️ 
داستان کوتاه
ساعت ٩:٠٢ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ۸ مهر ،۱۳٩٥ : توسط : مینا عروجی


مردی، اسب اصیل و بسیار زیبایی داشت که توجه هر بیننده‌ای
 را به خود جلب می‌کرد. همه آرزوی تملک آن را داشتند.

بادیه‌نشین ثروتمندی پیشنهاد کرد که اسب را با دو شتر معاوضه کند،

اما مرد موافقت نکرد.

حتی حاضر نبود اسب خود را با تمام شترهای مرد بادیه‌نشین تعویض کند.

باد‌یه‌نشین با خود فکر کرد:
"حالا که او حاضر نیست اسب خود را با تمام دارایی من معاوضه کند،
 باید به فکر حیله‌ای باشم".

روزی خود را به شکل یک گدا درآورد و در حالی که تظاهر به بیماری می‌کرد،
در حاشیه‌ جاده‌ای دراز کشید.

او می‌دانست که مرد با اسب خود از آنجا عبور می‌کند. همین اتفاق هم افتاد...

مرد با دیدن آن گدای رنجور، سرشار از همدردی، از اسب خود پیاده شد
به طرف مرد بیمار و فقیر رفت و پیشنهاد کرد که او را نزدیک پزشک ببرد.

مرد گدا ناله‌کنان جواب داد:
"من فقیرتر از آن هستم که بتوانم راه بروم. روزهاست که چیزی نخورده‌ام
 و نمی‌توانم از جا بلند شوم. دیگر قدرت ندارم".

مرد به او کمک کرد که سوار اسب شود. به محض اینکه مرد گدا روی زین نشست،
پاهای خود را به پهلوهای اسب زد و به سرعت دور شد.

مرد متوجه شد که گول بادیه‌نشین را خورده است. فریاد زد:
"صبر کن! می‌خواهم چیزی به تو بگویم".

بادیه‌نشین که کنجکاو شده بود، کمی دورتر ایستاد.

مرد گفت:
"تو اسب مرا دزدیدی. دیگر کاری از دست من برنمی‌آید، اما فقط کمی وجدان داشته باش و یک خواهش مرا برآورده کن".

"برای هیچ‌کس تعریف نکن که چگونه مرا گول زدی..."

بادیه‌نشین تمسخرکنان فریاد زد:
"چرا باید این کار را انجام دهم؟!"

مرد گفت:
"چون ممکن است، زمانی بیمار درمانده‌ای کنار جاده‌ای افتاده باشد.
اگر همه این جریان را بشنوند، دیگر کسی به او کمک نخواهد کرد".

بادیه‌نشین شرمنده شد.
بازگشت و بدون اینکه حرفی بزند،
اسب اصیل را به صاحب واقعی آن پس داد...


 
ویژگی های مثبت و منفی متولدین همه ماه ها
ساعت ٤:٠٤ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ۱۱ شهریور ،۱۳٩٥ : توسط : مینا عروجی


ویژگی های مثبت و منفی متولدین همه ماه ها➕➖


🌙🐠 ویژگی های مثبت فروردینی:
ماجراجو، پرجنب وجوش، پیشگام ومتهور، پرشوق واطمینان بخش، پویا و حاضرجواب

🌙🐠جنبه منفی فروردینی:
خودخواه,، عصبی، شتاب زده، کم طاقت وصبر، بی احتیاط ونترس

🌙🐠جنبه مثبت اردیبهشتی:
صبور، باپشتکار و قابل اعتماد، مهربان و دلسوز و بامحبت،
بااستقامت مصمم وقاطع، ارام وخونسرد، اطمینان بخش

🌙🐠جنبه منفی اردیبهشتی:
حسود و انحصارطلب، غضب الود ویک دنده، لذت جو ازمند

🌙🐠 جنبه های مثبت خردادی:
انعطاف پذیر، همه فن حریف، خوش مشرب، خوش محبت، بذله گو، شاداب،
 باطروات و پرتحرک، سرزنده، خلاق

🌙🐠جنبه منفی خردادی:
عصبی ونگران، بی ثبات ودمدمی، ناقلا، فضول و کنجکاو، ظاهربین

🌙🐠 جنبه مثبت تیری:
عاطفی، احساساتی، بامحبت ومهربان، درون بین، خلاق،
هوشیار ومحتاط، دلسوز🌙🐠جنبه منفی تیری:
دمدمی، بی ثبات، بدخلق وعبوس، زودرنج، حساس ونازک نارنجی،
 وابسته وحالت چسبندگی

🌙🐠 جنبه مثبت مردادی:
دست ودل باز، سخاوتمند، بلندنظر، مهربان و رئوف ودلسوز،
 خلاق، مشتاق وپرشور، روشنفکر فهمیده، حراف، گرم وسرحال،
 باوفا، با وجدان واصیل🌙🐠جنبه منفی مردادی:
خودبین و خودپسند، ضعیف نواز، مستبد، ریاست طلب، فضول و متقلب،
 خودکامه، ناشکیبا

🌙🐠 جنبه مثبت شهریوری:
متواضع، فروتن، کم توقع، باحیا، متعادل، افتاده، ملاحظه کار،
محتاط وکمرو، بسیاردقیق وموشکاف، قابل اعتماد، 
واقع بین، اهل عمل، کاری، سخت کوش، زیرک وباهوش

🌙🐠جنبه منفی شهریوری:
ایرادی، وسواسی، حساس، عصبی، غصه خور، دلشوره ای،
 نگران، نق نقو، بی رحم، سختگیر، کهنه گرا

🌙🐠 جنبه مثبت مهری:
باتدبیر، باسیاست، مؤدب و بانزاکت، اداب دان، احساساتی،
خیال پرداز، دلربا، جذاب وملیح، بردبار، پرتحمل،آسان گیر، اجتماعی ، خوش مشرب، خونگرم، معاشرتی، صلح جو و ارام

🌙🐠جنبه منفی مهری:
دودل و نامطمئن، خوش باور و تأثیرپذیر، خودخواه ولوس

🌙🐠 جنبه مثبت ابانی:
مصمم، قاطع، بااراده، پرقدرت، محکم ونیرومند، جذاب وگیرا،
عاطفی واحساسی، مقتدر و بانفوذ، پرشور و حرارت و مهیج

🌙🐠جنبه منفی ابانی:
حسود، غیرتی، خشمگین، غضب الود، وسواسی، بی اختیار، تودار،
 پنهان کار، مرموز، لجوج، یک دنده و سختگیر، خودرأی🌙🐠 جنبه مثبت اذری:
خوش بین، خوش خلق، مهربان، خونگرم و شاد، درستکار وصادق،
 شریف و بی غل وغش، اندیشمند و روشنفکر، فیلسوف منش

🌙🐠جنبه منفی اذری:
خوشبین و بی خیال، بی دقت، بی احتیاطی، بی توجهی، ظاهربین،
بی ملاحظه، بی مسؤلیت، بی قرار و ناارام.🌙🐠 جنبه مثبت دی:
کاری،واقع بین،اهل عمل، دوراندیش ، محتاط، حسابگر، معتقد،
جاه طلب، بلندپرواز، منضبط، شکیبا، دقیق، شوخ طبع، ساکت

🌙🐠جنبه منفی دی:
بدبین، تقدیرگرا، دست و دلباز، حسود، انعطاف ناپذیر، مقرارتی،
خشک و جدی و سختگیر

🌙🐠 جنبه مثبت بهمن:
مهربان و صمیمی، انسان دوست، صادق و درستکار و شریف،
خلاق، مستقل، بی نیاز، بدون وابستگی، ازاد، عاقل و متفکر و اندیشمند

🌙🐠جنبه منفی بهمن:
سرکش، نافرمان، لجوج و خودرأی، غیرقابل پیش بینی،
بی هیجان، بی تفاوت و خشک

🌙🐠 جنبه مثبت اسفند:
خلاق، تحلیل قوی، حساس، زودرنج ، دلسوز و دل رحم، مهربان،
 ازخود گذشته، فداکار، نوع دوست، بی تجربه، همدل وهمفکر

🌙🐠 جنبه منفی اسفندی:
واقع گریز، مرموز، تودار، پنهان کار، دو پهلو و مبهم، سست اراده،
 به راحتی تحت سلطه قرار و گیرنده 
به کجا چنین شتابان
ساعت ٥:۱٧ ‎ب.ظ روز یکشنبه ٥ مهر ،۱۳٩٤ : توسط : مینا عروجی

 به کجا چنین شتابان ؟

گون از نسیم پرسید

دل من گرفته زینجا

هوس سفر نداری

ز غبار این بیابان ؟

 همه آرزویم اما

 چه کنم که بسته پایم

به کجا چنین شتابان ؟

به هر آن کجا که باشد به جز این سرا سرایم

سفرت به خیر !‌ اما تو و دوستی خدا را

چو از این کویر وحشت به سلامتی گذشتی

به شکوفه ها به باران

 برسان سلام ما را

محمدرضا شفیعی کدکنی


 
چگونه از کاناپه های تختخوابشو استفاده بهتری ببریم
ساعت ٩:٠٦ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ۱٠ دی ،۱۳٩٢ : توسط : مینا عروجی

 

امروزه با گسترش شهرنشینی شاهد افزایش قیمت مسکن هستیم هرچه که می‌گذرد قیمت آپارتمان ها افزایش می یابد و مردم مجبورند که در خانه های کوچکتری زندگی کنند برای همین دیگر اتاق خواب برای یک  هدف طراحی نمی شود مثلاً برای اتاق خواب دیگر فقط به منظور استراحت استفاده نمی شود و می توان آن را تبدیل به محیط کار و مطالعه کرد یکی از وسایلی که جدید هم باعث تغییر در  استفاده از اتاق خواب می شود مبل راحتی تختخوابشو است  از فضای اتاق خواب تان چه استفاده‌هایی می‌کنید آیا برای مطالعه استفاده می کنید یا در آن میز کارتان را قرار می دهید آیا شما فرد مجردی هستید و یا با همسر خود زندگی می کنید از اتاق خواب چند نفر استفاده می کنند چه ساعت هایی از روز را به این فضا احتیاج دارید متراژ اتاق شما چقدر است و چه تعداد از این کاناپه ها باید تاشو باشند از کاناپه هایی استفاده کنید که نرم و راحت و لطیف باشد که هنگام خواب به راحتی خوابتان ببرد در صورتی که از کاناپه هایی استفاده کنید که بالش ها و سلیقه شما همخوانی نداشته باشد خواب راحت شبانه را از دست می دهید از ساعت ایستاده هم می توانید در گوشه اتاق بهره بگیرید طرح های مبلمان شما باید با محیط اتاقتان همخوانی داشته باشد می توانید از طرح های گلدار و راه راه و چهار خونه استفاده کنید و هر طرحی مناسب فضای خودش است بهتر است که از طرح‌های استفاده کنید که به هنگام جمع شدن  حالت رسمی و به هنگام باز بودن حالت صمیمی ایجاد کنند

قبل از خرید کاناپه دقت کنید که پایه ها محکم به بدنه چسبیده باشند اگر از منگنه یا میخ استفاده شده باشد بعد از مدتی شل شده و با عث سر و صدا می شود و به هنگام خواب با کوچکترین حرکتی صدای گوش خراش تولید می شود قبل از خرید حتما کاناپه را تست کنید و از راحتی و درست بودن مکانیزم تاشو اطمینان حاصل کنید روی کاناپه بنشینید و آن را باز کنیدو روی آن دراز بکشید به هر شیوه ای که در رختخواب میخوابید روی آن قرار بگیرید و از راحتی کامل آن مطمئن شویم و دقت کنید که همه جا از ابر های نرم استفاده شده باشد اگر در ساختمان آن از چوب استفاده شده بود از خرید آن صرف نظر کنید همه موارد را کنترل کنید   حتی بازشدن و بسته شدن بعضی از کاناپها درست طراحی نشده اند و هنگام باز شدن لق می خورند و یا کناره های مبلمان بلند است و وقتی سرتان را روی تشک می گذارید انگار داخل قبر قرار گرفته اید حتمن همه چیز را چک کنید از خرید عجله‌ای به شدت پرهیز کنید دقت کنید  که   تشک دارای  قطر کافی باشد لازم است بدانید که  قطر برای حالت تخت خواب باید بیشتر باشد اگر وزنتان زیاد است حتمن از مقاوم بودن فن ها اطمینان حاصل کنیم چون ممکن است زود فنرها خراب شوند یادتان باشد که کاناپه باید طوری باشد که بتوان به راحتی  تشک آن را تعویض کرد و اگر خود فروشنده تشک اضافه داشت حتما یک دست از آن را بگیرید


 
به جای جملات منفی روزانه ، جملاتی مثبت جایگزین کنید
ساعت ۱٢:٠٠ ‎ق.ظ روز جمعه ۱ اردیبهشت ،۱۳٩۱ : توسط : مینا عروجی
⭕️ به جای جملات منفی روزانه ، جملاتی مثبت جایگزین کنید

➖ به جای پدرم درآمد؛ بگوییم : خیلی راحت نبود
➖ به جای خسته نباشید؛ بگوییم : خدا قوت
➖ به جای دستت درد نکنه ؛ بگوییم : ممنون از محبتت، سلامت باشی
➖ به جای ببخشید مزاحمتون شدم؛ بگوییم : از این که وقت خود را در اختیار من گذاشتید متشکرم
➖ به جای گرفتارم؛ بگوییم : ‌در فرصت مناسب با شما خواهم بود
➖ به جای دروغ نگو؛ بگوییم : راست می گی؟ راستی؟
➖ به جای خدا بد نده؛ بگوییم : خدا سلامتی بده
➖ به جای قابل نداره؛ بگوییم : هدیه برای شما
➖ به جای شکست خورده؛ بگوییم : با تجربه
➖ به جای فقیر هستم؛‌بگوییم : ثروت کمی دارم
➖ به جای بد نیستم؛ بگوییم :‌ خوب هستم
➖ به جای بدرد من نمی خورد؛ بگوییم : مناسب من نیست
➖ به جای مشکل دارم؛ بگوییم : مسئله دارم
➖ به جای جانم به لبم رسید؛ بگوییم : چندان هم راحت نبود
➖ به جای فراموش نکنی؛ بگوییم : یادت باشه
➖ به جای من مریض و غمگین نیستم؛‌ بگوییم :‌ من سالم و با نشاط هستم
➖ به جای غم آخرت باشد؛ بگوییم : شما را در شادی ها ببینم